БЛАГОТВОРИТЕЛНА РАЗПРОДАЖБА

В петък, 16 ноември, от 11.00 часа, пред сградата на Обединен детски комплекс, учениците организират благотворителна разпродажба за събиране на средства за рехабилитация на Ани – дете със специални образователни потребности, към което младежите са поели дългосрочен ангажимент за подкрепа!

Това са част от детските играчки и книжки, събрани от младежите на Търговищкия ученически парламент към  ЦПРЛ-ОДК Търговище.