Благодарствени листи

Благодарствени листи /грамоти/ за най-добре представители се деца от XIV Международен конкурс за детска рисунка на тема „Моят роден край“, Беларус.

Техни преподаватели в Школа за изобразителни изкуства са Сиана Иванова и Ивелин Стоянов.