Акция на Търговищки ученически парламент

На 15.11.2019 г. Търговищки ученически парламент към ЦПЛР – ОДК Търговище проведе акция „Неправилно паркиране”. Младежите поставиха закачливи предупредителни картички под чистачките на неправилно паркиралите автомобили в района на центъра, Борово око и МБАЛ – Търговище. Акцията имаше за цел да привлече вниманието към спазване на правилата.

Благодарим на нашите преподаватели за организацията и подкрепата В.Шабан, Г.Колева и В.Николаева.